Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

ĐCV Sao Biển và Thánh lễ Khai giảng năm học mới - niên khoá 2013-2014

Thiệp Mời tham dự lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Khối nhà phân ban Triết Học - ĐCV Sao Biển và Thánh lễ Khai giảng năm học mới - niên khoá 2013-2014
 
Thiệp Mời tham dự 
Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên
xây dựng Khối nhà phân ban Triết Học - ĐCV Sao Biển
và Thánh lễ Khai giảng năm học mới - niên khoá 2013-2014
  
Từ khóa:

n/a