Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lễ tạ ơn của Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quảng thuộc Dòng Phanxicô tại Giáo xứ Vĩnh Phước

Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quảng thuộc Dòng Phanxicô, sau khi lãnh nhận Thánh chức Linh mục đã về dâng lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Vĩnh Phước. Vào lúc 7giờ ngày 08 tháng 4 năm 2018 nhằm Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Thương xót Chúa, tại Tu Viện Đakao Dòng Phanxicô Quận 9 TP HCM, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận Lạng Sơn đã đặt tay phong chức Linh mục cho thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Quảng cùng với bốn thầy khác. Trong niềm hoan lạc, niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Sau khi lãnh nhận Thánh chức Linh mục, sáng ngày 15 tháng 4 năm 2018 lúc 6g30 nhằm III Phục Sinh Giáo xứ Vĩnh Phước và cộng đoàn Phanxicô hân hoan chào đón Quý Cha, Quý Tu sĩ, quý thân nhân, quý ân thân, quý khách cùng bạn hữu quy tụ về ngôi Thánh đường Antôn.
Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quảng thuộc Dòng Phanxicô, sau khi lãnh nhận Thánh chức Linh mục đã về dâng lễ Tạ ơn tại Nhà thờ Vĩnh Phước. Vào lúc 7giờ ngày 08 tháng 4 năm 2018 nhằm Chúa Nhật II Phục Sinh - Kính Lòng Thương xót Chúa, tại Tu Viện Đakao Dòng Phanxicô Quận 9 TP HCM, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri Giám mục Giáo phận Lạng Sơn đã đặt tay phong chức Linh mục cho thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Quảng cùng với bốn thầy khác. Trong niềm hoan lạc, niềm vui Mừng Chúa Phục Sinh, niềm vui lại nối tiếp niềm vui. Sau khi lãnh nhận Thánh chức Linh mục, sáng ngày 15 tháng 4 năm 2018 lúc 6g30 nhằm III Phục Sinh Giáo xứ Vĩnh Phước và cộng đoàn Phanxicô hân hoan chào đón Quý Cha, Quý Tu sĩ, quý thân nhân, quý ân thân, quý khách cùng bạn hữu quy tụ về ngôi Thánh đường Antôn.
 Xem thêm hình

 
Từ khóa:

n/a