Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Lễ tuyên khấn tại Đan Viện Carmel Nha TrangXem thêm hình
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a