Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lễ đêm giáng sinh tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Vào lúc 19g00 tối 24/12/2017 Cha đặc trách Chủng viện Lâm Bích chủ sự thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh tại Tòa Giám Mục Nha Trang, đông đảo các tín hữu từ các giáo xứ đến tham dự thánh lễ này.
Lễ đêm giáng sinh 2017 tại Tòa Giám Mục Nha Trang
 
Vào lúc 19g00 tối 24/12/2017 Cha đặc trách Chủng viện Lâm Bích chủ sự thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh tại Tòa Giám Mục Nha Trang, đông đảo các tín hữu từ các giáo xứ đến tham dự thánh lễ này.
 

Kiệu Chúa Hài Đồng


đông đảo các tín hữu từ các giáo xứ đến tham dự thánh lễ

Các chủng sinh Lâm Bích
Xem thêm hình ảnh

 
Tác giả bài viết: Quốc Hưng
Từ khóa:

n/a