Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Kính trình Đức cha chính Giuse và Đức cha Phụ tá Gioan quý mến, chúng con kính gửi đến Đức cha chính Giuse, Đức cha Phụ tá Gioan và quý Giáo phận Xuân Lộc tâm tình hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và Hội thánh; đồng thời chúc mừng Đức Cha

Tòa Giám mục Nha Trang
22, Trấn Phú
Nha Trang
Tel. (058)3523842
E-mail : tgmntrang@gmail.com
Fax : (058)3522494                
                                                                                                                  Nha trang, ngày 2 tháng 5 năm 2017
 
 
Kính gửi
- Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc
- Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
 
 
Kính trình Đức cha chính Giuse và Đức cha Phụ tá Gioan quý mến,
 
Được tin Đức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm
Đức Cha Gioan làm Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc,
thay mặt Giáo phận Nha Trang,
và thay mặt Ủy Ban Kinh thánh / HĐGMVN,
chúng con kính gửi đến Đức cha chính Giuse, Đức cha Phụ tá Gioan và quý Giáo phận Xuân Lộc tâm tình hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Thánh Cha và Hội thánh;
đồng thời chúc mừng Đức Cha chính Giuse và quý Giáo phận Xuân Lộc vừa có vị Tân Giám mục Phụ tá.
Chúng con cũng xin kính gửi đến Đức Cha Gioan quý mến những lời chúc mừng chân thành và tâm tình quý trọng, hiệp thông trong lời cầu nguyện.
Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam,
tuôn đổ dồi dào ân sủng trên những vị Chủ chăn đáng kính
và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa của Giáo phận Xuân Lộc.
 
Nay kính chúc.
 
 
 
 
+ Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang.
Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh/HĐGMVN