Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và tất niên liên giáo hạt Miền Ninh Thuận, ngày 9/2/2018

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và tất niên liên giáo hạt Miền Ninh Thuận, ngày 9/2/2018
Xem thêm hình ảnh
Từ khóa:

n/a