Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và mừng tất niên Chủng viện Lâm Bích vào lúc 5g00 ngày 4.02.2018

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và mừng tất niên Chủng viện Lâm Bích
5g00 ngày 4.02.2018Xem thêm hình ảnh

 

Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a