Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nguyên giám mục Giáo phận Nha Trang

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của Đức Cha Phaolô với khẩu hiệu của ngài: “Trong tinh thần và chân lý”, đặc biệt Đức Cha Phaolô đã sống khẩu hiệu ngài đã chọn trong sự hiền hòa, khiêm tốn và kiên nhẫn...
Hình ảnh thánh lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nguyên giám mục Giáo phận Nha Trang
(14.02.2017 – 14.02.2018)


Tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17g00 ngày 13.02.2018, Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận đã chủ tế thánh lễ giỗ giáp năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, cùng đồng tế với ngài có Đức ông Tổng Đại diện, đông đảo quý Cha, quý tu sĩ nam nữ từ các Hội Dòng và các tín hữu từ các giáo xứ cũng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
 
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse nói lên ý nghĩa của ngày lễ giỗ, ngày giỗ ngày của quy tụ con cái, qui tụ cộng đoàn với lòng hiếu thảo, biết ơn, tưởng nhớ...
 
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của Đức Cha Phaolô với khẩu hiệu của ngài: “Trong tinh thần và chân lý”, đặc biệt Đức Cha Phaolô đã sống khẩu hiệu ngài đã chọn trong sự hiền hòa, khiêm tốn và kiên nhẫn...
 
Cuối thánh lễ, sau phép lành cua Đức Cha Giuse, cộng đoàn tiến ra phần mộ của Đức Cha Phaolô, tại đây Đức Cha Giuse thay mặt cộng đoàn dân Chúa thắp nén hương kính nhớ ngài, cả cộng đoàn qui tụ chung quanh Đức Cha Giám Mục Giáo phận và bên phận mộ của Đức Cha Giuse một lần nữa tỏ lòng hiếu kính và cầu nguyện cho cho ngài....

Xem thêm hình ảnh

 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a