Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh làm phép nhà của cộng đoàn dòng Carmel Thánh Tâm và thêm sức tại Giáo xứ Khánh Vĩnh vào ngày 11/06/2017

Hình ảnh làm phép nhà của cộng đoàn dòng Carmel Thánh Tâm và thêm sức tại Giáo xứ Khánh Vĩnh vào ngày 11/06/2017
Đức Cha Giuse làm phép nhà của cộng đoàn dòng Carmel Thánh Tâm

Đức Cha Giuse ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Khánh VĩnhXEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a