Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)

Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)

Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)

Hình ảnh các Ban ngành đoàn thể chúc mừng ngày bổn mạng của Đức Cha Giuse (19/3)


Đại diện liên tu sĩ chúc mừng bổn mạng Đức Cha

Gia đình Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Nho
Tác giả bài viết: BTT Giáo phận
Từ khóa:

đức cha