Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo hạt Diên Khánh hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Khánh Vĩnh, ngày 4/8/2017

Hình ảnh Giáo hạt Diên Khánh hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Khánh Vĩnh, ngày 4/8/2017


Xem thêm hình ảnh

 
Tác giả bài viết: BTT GP
Từ khóa:

n/a