Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Hạt Phan Rang Hành Hương Mẹ Nhân Lành - Khánh Vĩnh

Ngày 01.10. 2016 Giáo Hạt Phan Rang đại diện cho toàn Giáo Phận Nha Trang tổ chức hành hương Mẹ Nhân Lành - Khánh Vĩnh. Đây là dịp cho đoàn con cái trong Giáo Phận Nha Trang đến viếng thăm Mẹ Nhân Lành để muốn học nơi Mẹ Nhân Lành những nhân đức cần thiết cho đời sống kitô hữu và cũng xin Mẹ Nhân Lành chúc phúc và cầu bầu cùng Chúa ban cho đoàn con cái của Mẹ trong Giáo Phận được bình an, mạnh khỏe và công việc làm ăn được thuận lợi.
GIÁO HẠT PHAN RANG HÀNH HƯƠNG MẸ NHÂN LÀNH - KHÁNH VĨNH
(Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2016)

 
 
I.          Chương Trình
15h15  - 16h45 : Giải tội (tất cả quý cha trong hạt)
15h45 – 16h15 : Chầu Thánh Thể (Gx Tân Hội)

16h30 -  16h45 : Đón Đức Cha
16h45 – 17h00 : Rước Đức Cha và đoàn đồng tế vào thánh đường
17h00 – 18h15 : Thánh Lễ
Sau lời nguyện hiệp lễ
18h15 – 18h45 : Rước Đức Cha và đoàn đồng tế lên Đài Mẹ Nhân Lành
18h45 – 19h15 : Đức Cha xông hương, đại diện đọc Tin Mừng, Đức Cha suy niệm, vũ khúc dâng Mẹ, Đức Cha ban phép lành với ơn toàn xá, cha TĐD chúc ra về bình an, kết thúc bằng hát bài kính Đức Mẹ (Ban Kèn).
II.     Phân Công chi tiết:
 1.    Lộ trình đón Đức Cha (16h30 -  16h45):
Đúng 16h30 tất cả chuẩn bị sẵn sàng đón Đức Cha Giuse. Hàng rào đón Đức Cha ở chỗ nhà Rong, đi dọc trước tiền đường nhà thờ và thẳng vào nhà xứ. Thành phần gồm bốn đoàn thể trong giáo xứ Phan Rang (cầm dây vải dài có sẵn), Đức Cha xuống xe, cha đại diện Gm miền Ninh Thuận, bắt tay Đức Cha và tặng hoa cho Đức Cha, cùng lúc Ban Kèn thổi bài chào mừng Đức Cha.
2.   Lộ trình rước Đức Cha và đoàn đồng tế vào thánh đường: Thánh giá đèn hầu và đoàn rước xếp hàng từ cổng chính đi vào nhà xứ.
Rước vào nhà thờ: Sau khi rước chào đón Đức Cha xong, các đoàn thể tiếp tục rước Đức Cha và đoàn đồng tế vào nhà thờ.
Thứ tự như sau: Hương lửa, thánh giá, đèn hầu, tàu hương, đội trống, đoàn múa, những người đọc sách thánh và hát đáp ca, đại điện 6 giáo xứ (mỗi giáo xứ 10 người), các đoàn thể (Mẹ công giáo, Legio, Khôi Bình, gia đình Tận Hiến, Hội Thánh Thể, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Hội Đức Mẹ cứu giúp) sau cùng là đoàn đồng tế (Những thành phần này cũng sẽ ngồi theo thứ tự trong nhà thờ như vậy).
Khi đoàn rước bắt đầu tiến vào nhà thờ: Ban Kèn thổi và khi đoàn linh mục đến trước cửa chính nhà thờ thì Ca Đoàn mới hát Ca Nhập Lễ.
Sau khi xông hương bàn thờ, Đức Cha làm dấu chủ sự thánh lễ luôn.
3.    Diễn tiến thánh lễ: Lễ Mẹ Mân Côi
a.    Các bài đọc trong Thánh Lễ:
·         Bài đọc 1: Cv 1,12-14
          Giáo xứ Phan Rang phụ trách
·         Đáp ca và Alleluia: Gx Phan Rang
·         Bài đọc 2: Gl 4,4-7; Gx Tấn Tài
·         Bài Tin Mừng: Lc 1,26-38 (Cha Gioakim Nguyễn Phúc Hòa công bố).

b.      Các việc khác trong Thánh Lễ:
·         Chuẩn bị của lễ cho Đức Cha: quý cha phó Gx Phan Rang
·         Giúp lễ: Thầy Martino Trần Đức Hải và Thầy Giuse Nguyễn Hùng Lộc cùng 4 em Gx Phan Rang.
·         Ca đoàn: Gx Phan Rang
·         Xin oi quả: Gx Tấn Tài
·         Người giữ tiền oi: Cha Phêrô Trần Tuấn Khôi
·         Đọc lời nguyện giáo dân: đại diện 4 giáo xứ:
-          Gx Mỹ Đức (xin chọn 1 nữ)
-          Gx Tân Xuân (xin chọn 1 nam)
-          Gx Cầu Bảo (xin chọn 1 nam)
-          Gx Tân Hội (xin chọn 1 nữ)
·         Dâng lễ vật: Gx Phan Rang4.    Lộ trình rước Đức Cha và đoàn đồng tế lên Đài Đức Mẹ: Khi Đức Cha chuẩn bị đọc lời nguyện hiệp lễ, thì Thánh giá đèn hầu có mặt tại vị trí giữa cung thánh hàng ghế đầu. Ngắt lời, thánh giá đèn hầu tự động di chuyển và theo sau chỉ là đoàn trống trắc, đoàn múa và linh mục đồng tế. Các đoàn thể khác đi sau Đức Cha cùng tiến lên Đài Đức Mẹ.

Khi Đức Cha có mặt ở lễ đài, hai thầy giúp lễ đến bỏ hương và rồi Đức Cha xông hương. Sau khi xông hương xong, Cha Antôn Nguyễn Ngọc Trãi xin phép lành của Đức Cha và công bố Tin Mừng.
       Đọc Tin Mừng xong, Đức Cha suy niệm. Sau khi suy niệm, mở nhạc để đoàn múa dâng hoa cho Đức Mẹ.
Sau Vũ khúc dâng Mẹ, Đức Cha ban phép lành với ơn toàn xá. Sau đó, cha TĐD chúc ra về bình an.

Cộng đoàn Tạ Ơn Chúa. Ban Kèn thổi bài “Cùng Mẹ Ra Khơi”.
 
Tác giả bài viết: Bạch Vân
Từ khóa:

giáo phận, mẹ nhân