Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ an táng cho ông cố Giuse Nguyễn Văn Tính Thân phụ Sr Maria Thiên Phúc tại Giáo xứ Chính Tâm, Giáo hạt Đức Tánh, Giáo phận Phan Thiết


Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang 
đã chủ tế thánh lễ an táng cho ông cố Giuse Nguyễn Văn Tính
Thân phụ Sr Maria Thiên Phúc
Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

 
Vào lúc 9g30, thứ Hai ngày 14/08/2017
tại Giáo xứ Chính TâmGiáo hạt Đức Tánh, Giáo phận Phan Thiết


Xin cầu nguyện cho Linh hồn ông cố Giuse sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
Tòa Giám Mục Giáo phận Nha Trang xin hiệp ý cầu nguyện 
cho 
ông cố Giuse và phân ưu cùng tang quyến

Xin cầu nguyện cho Linh hồn Ông Cố GIUSE sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
Hội Dòng xin kính báo và phân ưu cùng tang quyến.
Nguồn tin: dongkhiettam.org
Từ khóa:

giáo phận, ông cố