Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Bài viết của Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller “về hôn nhân bất khả phân ly và cuộc tranh luận về những người li dị tái hôn dân sự và việc lãnh nhận các bí tích”, đăng trên L’Osservatore Romano, số 243, 23/10/2013.
Quyền năng của ân sủng
 

Quyền năng của ân sủng
 
Bài viết của Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller về hôn nhân bất khả phân ly và cuộc tranh luận về những người li dị tái hôn dân sự và việc lãnh nhận các bí tích, đăng trên L’Osservatore Romano, số 243, 23/10/2013. Bản Việt ngữ của linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, đăng trên Bản tin Hiệp Thông số 80 (tháng 1&2 / 2014) của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Xin tải về toàn văn bài viết tại đây (dạng pdf, 19 trang A5, 354 KB)

 
Tập tin đính kèm

 
TGM Gerhard Ludwig Müller
Từ khóa:

n/a