Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Video Nghi thức Tẩn liệm Đức Cố Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Video Nghi thức Tẩn liệm Đức Cố Giám mục Phaolô Bùi Văn ĐọcNguồn tin: tgpsaigon.net
Từ khóa:

n/a