Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018

Nội dung: - Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 32 Thường niên năm B - Chủ đề của Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 52 (năm 2019) - Thông báo của Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam - Cải táng Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh - Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ Ấn giáo nhân lễ Deepavali 2018.
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 50/2018Nội dung:

  -  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 32 Thường niên năm B
  -  Chủ đề của Ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 52 (năm 2019) 

  -  Thông báo của Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam

  -  Cải táng Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh
  -  Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các tín đồ Ấn giáo nhân lễ Deepavali 2018.


          ↓

Tài liệu đính kèm
 
Nguồn: hdgmvietnam.com

Từ khóa:

n/a