Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33/2018

Nội dung - Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật 15 Thường niên: Ngài gọi và sai đi - Công bố Huấn thị về Đoàn Trinh nữ thánh hiến - Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông - Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời - Giáo hội El Salvador chuẩn bị lễ Tuyên Thánh cho Chân phước Óscar Romero - Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Nam Hàn - Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019 - Phát hành phiên bản quốc tế bài hát chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 33/2018Nội dung

 - Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật 15 Thường niên: Ngài gọi và sai đi
 - Công bố Huấn thị về Đoàn Trinh nữ thánh hiến
 - Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Truyền thông
 - Tân Bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời
 - Giáo hội El Salvador chuẩn bị lễ Tuyên Thánh cho Chân phước Óscar Romero
 - Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Nam Hàn
 - Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama năm 2019

 - Phát hành phiên bản quốc tế bài hát chủ đề Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2019


 
      ↓
Tài liệu đính kèm

 
WHĐ

Từ khóa:

n/a