Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lễ tẩn liệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Lễ tẩn liệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Xem thêm hình ảnh
Nguồn tin: hdgmvietnam.com
Từ khóa:

n/a