Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 01.2018 tại Linh Địa La VangXem thêm hình

Ngày 06 - 01 - 2018
Nguồn ảnh: Ban Truyền Thông TGP Huế
Từ khóa:

n/a