Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo phận Irapuato, Mexico có giám mục mới

Hôm nay, ngày 11/3/2017, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha José de Jesús Martínez Zepeda, Giám mục giáo phận Irapuato, Mexico. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức giám mục Enrique Díaz Díaz vào vị trí Giám mục chính tòa giáo phận Irapuato. Đức cha Enrique Díaz Díaz hiện đang là Giám mục phó giáo phận San Cristóbal de Las Casas.

Hôm nay, ngày 11/3/2017, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha José de Jesús Martínez Zepeda, Giám mục giáo phận Irapuato, Mexico. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức giám mục Enrique Díaz Díaz vào vị trí Giám mục chính tòa giáo phận Irapuato. Đức cha Enrique Díaz Díaz hiện đang là Giám mục phó giáo phận San Cristóbal de Las Casas.
 

Xem thêm về tiểu sử Đức cha Enrique Díaz Díaz:

 

Nguồn: http://press.vatican.va

Nguyễn Tro Bụi lược dịch

Từ khóa:

giám mục, giáo phận