Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Nhà thờ Xuân Sơn: Những thiệt hại nặng nề sau cơn bão vừa qua
Xem thêm hình
 
Giáo xứ Xuân Sơn
Từ khóa:

n/a