Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Các Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ thuộc Hạt Vạn Ninh Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Giáo xứ Hòn Khói.

Các Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ thuộc Hạt Vạn Ninh Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại Giáo xứ Hòn khói.

 Vào sáng Thứ Bảy trong tuần II Mùa Chay (03.03.2018) các thành viên HĐMV trong các giáo xứ thuộc Giáo Hạt Vạn Ninh đã tề tựu tại nhà thờ giáo xứ Hòn Khói để tham dự buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018  theo kế hoạch của HĐMV Giáo phận đề ra.

 CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TĨNH TÂM:
+ Từ 07g – 08g00: tập trung – ghi danh đóng góp lệ phí cho Ban tổ chức- Ổn định.
+ Từ 08g00 – 08g30: cha Đặc trách HĐMV Giáo Phận gặp gỡ quý chức, chia sẻ.
+ Từ 08g30 – 09g30:     Tỉnh Tâm Mùa Chay
(Cha Antôn Nguyễn Trần Tuấn Dòng CCT giảng tỉnh tâm)

+ Từ 09g30 -  10g00:– Xưng tội.
+ Từ 10g00 – 10g15:  Ôn hát – Chuẩn bị Thánh lễ  (sau Thánh lễ : chụp ảnh lưu niệm với quý cha)

+ 10g15-11g15 : Thánh Lễ Đồng Tế
 + 11g30 + Cơm trưa huynh đệ - Bế mạc. 

Xem hình ảnh

 

SAU ĐÂY LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TỈNH TÂM