Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích Thêm Sức và các em rước lễ lần đầu tại giáo xứ Tấn Tài ngày 10/08/2017

Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích Thêm Sức và các em rước lễ lần đầu tại Gx.Tấn Tài ngày 10/08/2017XEM THÊM HÌNH


 
BTTGP
Từ khóa:

n/a