Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Tấn Tài bế mạc tháng Mân Côi - 2017

 


 


Xem thêm hình


VIDEO BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
 
 
Tác giả bài viết: Phêrô Quốc Đạt
Từ khóa:

n/a