Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh đêm Vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Song Mỹ


Xem thêm hình 

Giáo xứ Song Mỹ
Từ khóa:

n/a