Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cho 64 em tại Giáo Xứ Hộ Diêm

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cho 64 em tại Giáo Xứ Hộ Diêm

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cho 64 em tại Giáo Xứ Hộ Diêm

Nhân dịp Lễ Trọng Mừng Chúa Thăng Thiên (28. 5. 2017), giáo xứ Hộ Diêm đã tổ chức Thánh Lễ cho 64 em được rước lễ lần đầu. Đây là số học sinh giáo lý thuộc Khối Căn bản I, được bồi dưỡng thêm vào các buổi tối trong tuần trong suốt một năm qua, để giờ đây các em được hội đủ điều kiện lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.


Tác giả bài viết: HD
Từ khóa:

n/a