Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Bà Râu thứ Hai, ngày 4/6/2018

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Bà Râu
thứ Hai, ngày 4/6/2018
XEM HÌNH ẢNH 
Từ khóa:

n/a