Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Gò Thao: Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà giáo lý lúc 9g00 ngày 03.09.2017

Giáo xứ Gò Thao: Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà giáo lý lúc 9g00 ngày 03.09.2017


XEM THÊM HÌNH

BTTGP
Từ khóa:

n/a