Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Lễ Thánh Gia 2017 tại giáo xứ Cầu Ké
Xem thêm hình

Giáo xứ Cầu Ké
Từ khóa:

n/a