Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Video Thánh lễ Tạ ơn, nhậm chức Tân quản xứ giáo xứ Hòa Yên của Cha J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn - 13.7.2017

Video Thánh lễ Tạ ơn, nhậm chức Tân quản xứ giáo xứ Hòa Yên của Cha J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn - 13.7.2017

 
Từ khóa:

n/a