Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

VIDEO: Giáo xứ Hòa Yên - Đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh - 2017

Chúa Nhật, 24.12.2017
GIÁO XỨ HÒA YÊN: ĐÊM CANH THỨC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - 2017 
Từ khóa:

n/a