Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thiệt hại sau bão tại giáo xứ Hòn Khói


Giáo xứ: Hòn Khói
Từ khóa:

n/a