Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ lòng Chúa thương xót đầu năm tại nhà thờ Cầu Ké

Đầu năm Mậu Tuất cộng đoàn LCTX Nha Trang họp nhau tại nhà thờ Cầu Ké đọc kinh và dâng thánh lễ LCTX với quyết tâm trung thành đến với LCTX bất cứ trong hoàn cảnh nào
Cộng đoàn LCTX Nha Trang họp nhau tại nhà thờ Cầu Ké đọc kinh LCTX
Đầu năm Mậu Tuất cộng đoàn LCTX Nha Trang họp nhau tại nhà thờ Cầu Ké
  dâng thánh lễ LCTX với quyết tâm trung thành đến với LCTX bất cứ trong hoàn cảnh nào
 
Xem thêm hình

Giáo xứ Cầu Ké

 
Từ khóa:

n/a