Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ngày quốc tế bênh nhân tại GX Bắc thành

Ngày Quốc tế bệnh nhân 11/2/2017 cũng là ngày Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức.
Vào lúc 17g tại giáo xứ Bắc Thánh đã có thánh lễ đồng tế do Cha Phê rô Trần Huy Hoàng chủ sự , cùng đồng tế với ngài còn có Cha phó xứ , cộng đoàn dân chúa và một số người già và bênh nhân. Công đoàn đã hiệp lời cầu nguyên cho các bênh nhân và được Cha chủ tế ban Bí tích xức dầu.

Đức Bình BTT    
 
Tác giả bài viết: Đức Bình BTT
Từ khóa:

n/a