Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Nha Trang đến nhà thờ giáo xứ Cầu Ké ca ngợi tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót

Mừng kính đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, cộng đoàn LCTX Nha Trang đến nhà thờ giáo xứ Cầu Ké ca ngợi tôn vinh LCTX ( 8 - 4 - 2018)
Mừng kính đại lễ Lòng Chúa Thương Xót, cộng đoàn LCTX Nha Trang đến nhà thờ giáo xứ Cầu Ké ca ngợi tôn vinh LCTX

 
 
cộng đoàn LCTX Nha Trang tại nhà thờ giáo xứ Cầu Ké ngày đại lễ 8 - 4 - 2018

cộng đoàn LCTX Nha Trang dâng thánh lễ ca
  ngợi tôn vinh LCTX nhân ngày đại lễ LCTX 2018Xem thêm hình

 
Giáo xứ Cầu Ké