Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Lễ Lá và Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Phước Hải

Lễ Lá được giáo xứ Phước Hải cử hành ở tầng trệt, đọc kinh và rao lịch, làm phép lá xong rồi mới rước Chủ Tế lên Nhà Thờ, bài Thương Khó theo Thánh Maccô được hát bởi một Thầy Đại chủng viện và hai ca trưởng Duy Tân - Nhật Thành. Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly bắt đầu lúc 17g30, hai Cha chính và phó đồng tế, Cha phó thay mặt Cha chính rửa chân cho các tông đồ. Chúa Nhật Phục Sinh năm nay đúng vào ngày 1/4, là ngày kỷ niệm 43 năm chịu chức Linh mục của Cha xứ Giuse Nguyễn Bình An, giáo xứ Phước Hải chúng con cầu xin Chúa Phục Sinh giữ gìn ngài hồn an xác mạnh...
 Lễ Lá được giáo xứ Phước Hải cử hành ở tầng trệt, đọc kinh và rao lịch, làm phép lá xong rồi mới rước Chủ Tế lên Nhà Thờ, bài Thương Khó theo Thánh Maccô được hát bởi một Thầy Đại chủng viện và hai ca trưởng Duy Tân - Nhật Thành.

        Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly bắt đầu lúc 17g30, hai Cha chính và phó đồng tế, Cha phó thay mặt Cha chính rửa chân cho các tông đồ được phân cho các đơn vị: Hội Tôn sùng Thánh Tâm - Hội Tobia - ca đoàn Thánh Gia - ca đoàn Magnificat mỗi đơn vị 3 người. Sau Thánh Lễ là giờ Chầu Thánh Thể liên tục cho đến 21g15.

         Thứ Sáu Tuần Thánh - Nghi thức Tưởng niệm. Cử hành lúc 17g30, bài Thương Khó theo Thánh Gioan do Cha phó và hai ca trưởng hát, các Thầy, các Xơ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các trưởng phó Giáo họ hôn chân Chúa trong nghi thức, toàn bộ giáo dân hôn chan Chúa sau khi nghi thức kết thúc.

         Thứ Bảy Tuần Thánh - Vọng Phục Sinh. Phần canh thức bắt đầu lúc 19g30, giáo dân hướng về cửa chính Nhà Thờ, nơi Cha xứ làm phép nến Phục Sinh trong ánh đèn hạn chế vì toàn bộ ánh sáng đều đã được tắt. 

         Chúa Nhật Phục Sinh năm nay đúng vào ngày 1/4, là ngày kỷ niệm 43 năm chịu chức Linh mục của Cha xứ Giuse Nguyễn Bình An, giáo xứ Phước Hải chúng con cầu xin Chúa Phục Sinh giữ gìn ngài hồn an xác mạnh, năm ngoái (2017) cũng vào dịp này, ngài nằm liệt giường, không thể dâng Lễ, mọi sự đều trao cho Cha phó Phêrô Hồ Trường Huy, xin cho Cha xứ chúng con được mạnh khỏe để dìu dắt giáo xứ ngày càng phát triển hơn.Xem thêm hình

 

Giáo xứ Phước Hải
 
Từ khóa:

n/a