Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn tân Linh mục Giuse Lưu Trung Kiên tại giáo xứ Bắc Thành

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn tân Linh mục Giuse Lưu Trung Kiên tại giáo xứ Bắc Thành
vào lúc 17g00 thứ Sáu, ngày 1/6/2018XEM HÌNH ẢNH
 
Từ khóa:

n/a