Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh tang lễ bà cố Maria Đinh Thị Tấc thân mẫu Cha Gioakim Nguyễn Thái Hòa


Hình ảnh tang lễ bà cố  Maria Đinh Thị Tấc
thân mẫu Cha Gioakim Nguyễn Thái Hòa
và nữ tu  Maria Têrêsa NguyễnThị Kim Dung
thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
 tại nhà thờ Phước Hải
Do ĐGM Giuse Giám mục Giáo phận chủ tế
vào lúc 13g30 thứ Sau ngày 2/2/2018
Xem thêm hình ảnh


bà cố Maria
Maria Đinh Thị Tấc
 
 
Sinh 10 tháng 06 năm 1944
Tại: Mức Cầu – Nam Sách – Hải Dương
Là thân mẫu của Nữ tu Maria Têrêsa NguyễnThị Kim Dung
thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
và Linh mục Gioakim Nguyễn Thái Hoà,

Bà cố Maria đã được Chúa gọi về lúc 12:30
ngày 30 tháng 01 năm 2018
Tại Bệnh viện Tỉnh Khánh Hoà.
Hưởng thọ: 74 tuổi

 
Tác giả bài viết: BTT. Gp
Từ khóa:

n/a