Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh nhà thờ Khánh Sơn đang xây dựng và trên đường hoàn thiện.

Hình ảnh nhà thờ Khánh Sơn đang xây dựng và trên đường hoàn thiện.

Hình ảnh nhà thờ Khánh Sơn đang xây dựng và trên đường hoàn thiện.

Từ khóa:

n/a