Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh ngày 2.12.2017, Giáo xứ Bình Quý mừng Lễ Thánh Quan Thầy Phanxico Savie, thành lập Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm và hoàn thành khuôn viên Nhà Thờ.

NGÀY 2.12.2017, GIÁO XỨ BÌNH QUÝ MỪNG LỄ THÁNH QUAN THẦY PHANXICO SAVIE, THÀNH LẬP GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM, VÀ HOÀN THÀNH KHUÔN VIÊN NHÀ THỜ.


Xem thêm hình
 
GIÁO XỨ BÌNH QUÝ
Từ khóa:

n/a