Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo xứ Phước Hải lúc 7g30 ngày 02/07/2017


XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a