Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Tam Nhật Vượt Qua tại giáo xứ Song Mỹ

Thứ 5, 6 Tuần Thánh và lễ vọng Phục Sinh

Thứ 5 Tuần Thánh

Xem thêm hình thứ 5 Tuần Thánh

Thứ 6 Tuần Thánh
 

Xem hình thứ 6 Tuần Thánh

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Xem thêm hình vọng Phục Sinh

 

BTTGP


 

Từ khóa:

tuần thánh