Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Lễ Tang của Bà cố Maria Hoàng Thị Lan Là thân mẫu của Soeur Marie Xavier Trần Thị Linh và Soeur Maria Trần Thị Kim Hạnh, Dòng Đức Bà Truyền Giáo.

Từ khóa:

n/a