Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại nhà thờ Thanh Hải

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại nhà thờ Thanh Hải
vào lúc 18g00, thứ Bảy, ngày 16/6/2018

Xem thêm hình ảnh
Tác giả bài viết: BTT GP
Từ khóa:

n/a