Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Tầm Ngân, giao hạt Ninh Sơn

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Tầm Ngân, giao hạt Ninh Sơn
vào lúc 14g30, thứ Ba ngày 10.4.2018
Đức Giám Mục Giáo phận đã đến thăm viếng mục vụ Giáo xứ
và ban bí tích Thêm sức cho các con em trong Giáo xứ.






XEM HÌNH ẢNH


 
Từ khóa:

giáo xứ