Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích Thêm Sức và các em rước lễ lần đầu tại Gx.Hòa Bình ngày 10/08/2017

Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích Thêm Sức và các em rước lễ lần đầu tại Gx.Hòa Bình ngày 10/08/2017XEM THÊM HÌNH

 
BTTGP
Từ khóa:

n/a