Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hành Hương Mùa Chay Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Ninh Sơn

Hành hương Năm Đức Tin và tĩnh tâm Mùa Chay của các bà mẹ Công giáo Hạt Ninh Sơn
Trong tâm tình sốt sắng sống Mùa Chay Năm Đức tin, chiều thứ Ba 5.3.2013, Cha Giuse Nguyễn Đức Nhu, đặc trách các bà mẹ Công giáo Hạt Ninh Sơn, đã tổ chức buổi hành hương Năm Đức tin và  tĩnh tâm Mùa Chay cho các bà mẹ Công giáo Giáo hạt tại nhà thờ Quảng Thuận.

Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30, các bà được Cha đặc trách gợi ý suy niệm về tinh thần sống Mùa Chay  trong Năm Đức tin, sau đó là sám hối  xưng tội và sốt sắng tham dự thánh lễ do Cha hạt Trưởng chủ tế, để hưởng ơn toàn xá ngày hành hương.

Cùng tham dự và đồng tế thánh lễ  với Cha Hạt Trưởng và Cha đặc trách, còn có Cha Giacôbê Bùi Chung, quý Cha Quản xứ Tầm Ngân, Thạch Hà, và Phó xứ Triệu Phong và Quảng Thuận.

Tạ ơn Chúa về ngày họp mặt hành hương Năm Đức tin.

Hẹn gặp lại ngày bổn mạng Thánh Monica sắp tới.


 

Tác giả bài viết: Người Quảng Thuận
Từ khóa:

n/a