Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Thái Hòa khởi công xây dựng nhà thờ Ninh Căn

Hôm nay, ngày 02.02.2014, nhằm ngày mồng 3 Tết Giáp Ngọ, cũng là ngày kỷ niệm 12 năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang đã thiết lập giáo xứ Thái Hòa và đặt cha GB. Nguyễn Kim Đệ làm quản xứ tiên khởi; giáo xứ Thái Hòa khởi công xây dựng nhà thờ Ninh Căn

 
Photo
Hôm nay, ngày 02.02.2014, nhằm ngày mồng 3 Tết Giáp Ngọ, cũng là ngày kỷ niệm 12 năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang đã thiết lập giáo xứ Thái Hòa và đặt cha GB. Nguyễn Kim Đệ làm quản xứ tiên khởi; giáo xứ Thái Hòa khởi công xây dựng nhà thờ Ninh Căn.
 
Cùng đồng tế với cha quản xứ, có sự hiện diện quý báu của quý cha:
 
- Cha GB. Nguyễn Kim Đệ, hạt trưởng Ninh Hải, quản xứ tiên khởi của giáo xứ.
 
- Cha GB. Phạm Hồng Thái, quản xứ Tân Hội, người đã "gieo mầm" từ năm 1999 để hôm nay giáo dân vùng Ninh Căn có ngày lễ trọng đại này, thánh lễ đầu tiên nơi đây và là thánh lễ đồng tế khởi công xây dựng nhà thờ mới.
 
- Cha Tađêô Lê Văn Thanh
- Cha Phêrô Nguyễn Đình Phiên, quản xứ Phước An
- Cha Simon Bùi Anh Tuấn, phó xứ Tân Hội.

 
Và rất đông giáo dân trong cũng như ngoài giáo xứ.
 
Tạ ơn Chúa vì sự khởi đầu tốt đẹp này. Và xin Thiên Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi chúng con.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Từ khóa:

n/a