Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Tân Hội tạm biệt cha phó Phêrô Trần Tuấn Khôi

Vào ngày 09/11/2018, Cha Phêrô Trần Tuấn Khôi, Phó Xứ Tân Hội giáo hạt Phan Rang, sẽ được chuyển ra làm Phó Xứ Hòa Yên giáo hạt Cam Lâm. Do đó giáo xứ Tân Hội đã dành Thánh lễ Chúa nhật 04/11/2018 để cầu nguyện đặc biệt cho Cha và bày tỏ đôi lời tạm biệt. Cha Phêrô về làm Phó xứ Tân Hội được hơn 2 năm 9 tháng, một thời gian cũng khá đủ để có thể có những đóng góp, những đón nhận, những trải nghiệm, những chia sẻ, những cảm thông và cả những kỷ niệm vui buồn. Giáo xứ hết lòng cám ơn Cha về rất nhiều những hy sinh và cống hiến mà Cha đã dành cho giáo xứ. Những thao thức và lo toan dành cho các em thiếu nhi nói chung, Thiếu Nhi Thánh Thể và Dự Tu nói riêng. Những đồng hành với các Đoàn Thể, nhất là với Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Hội Thánh Thể.
GIÁO XỨ TÂN HỘI TẠM BIỆT CHA PHÓ PHÊRÔ TRẦN TUẤN KHÔI
 
Vào ngày 09/11/2018, Cha Phêrô Trần Tuấn Khôi, Phó Xứ Tân Hội giáo hạt Phan Rang, sẽ được chuyển ra làm Phó Xứ Hòa Yên giáo hạt Cam Lâm. Do đó giáo xứ Tân Hội đã dành Thánh lễ Chúa nhật 04/11/2018 để cầu nguyện đặc biệt cho Cha và bày tỏ đôi lời tạm biệt.
Cha Phêrô về làm Phó xứ Tân Hội được hơn 2 năm 9 tháng, một thời gian cũng khá đủ để có thể có những đóng góp, những đón nhận, những trải nghiệm, những chia sẻ, những cảm thông và cả những kỷ niệm vui buồn.
Giáo xứ hết lòng cám ơn Cha về rất nhiều những hy sinh và cống hiến mà Cha đã dành cho giáo xứ. Những thao thức và lo toan dành cho các em thiếu nhi nói chung, Thiếu Nhi Thánh Thể và Dự Tu nói riêng. Những đồng hành với các Đoàn Thể, nhất là với Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm và Hội Thánh Thể. Những công sức và sáng kiến trong các sinh hoạt Phụng Vụ và Giáo Lý, nhất là Giáo Lý Dự Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân. Những trợ giúp về đủ mọi mặt để Cha Quản Xứ nhẹ gánh hơn và để giáo xứ có thể ổn định và phát triển một cách hài hòa.
Sự hiền lành, thân thiện, dễ gần, dễ thương của Cha cũng đã giúp làm cho bầu khí trong giáo xứ nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.
Giáo xứ xin chân thành cám ơn Cha và xin Chúa tiếp tục ban dồi dào hồng ân hồn xác cho Cha, để trong trách vụ và môi trường mới, Cha luôn giữ được nhiệt huyết tông đồ, luôn phát huy tốt mối quan hệ gần gũi với các vị Chủ Chăn và bà con giáo dân, để Cha cảm nhận được nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều kết quả trong các sứ vụ Chúa giao phó.
Antôn Nguyễn Minh Dũng


Xem thêm hình