Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Suối Hòa kiệu tôn vinh Mẹ Maria khai mạc tháng Mân Côi 2018

GIÁO XỨ SUỐI HÒA KIỆU TÔN VINH MẸ MARIA KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI

Xem thêm hình
 
Từ khóa:

n/a